• Đề nghị tòa án hủy hợp đồng công chứng

 • Khi có những vi phạm trong việc ký kết hợp đồng công chứng các bên có quyền đề nghị tòa án hủy bỏ hợp đồng công chứng

 • Tuesday, 26 August 2014, 11:48:58 PM
 • Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

  Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

  Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

  Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

  Về thẩm quền giải quyết tranh chấp, theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì tại khoản 6 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định về những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án trong đó có: Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

  Văn bản công chứng, hợp đồng công chứng có thể vô hiệu khi:

  • Vi phạm điều cầm của pháp luật, trái đạo đức xã hội;

  • Vô hiệu do giả tạo;

  • Vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện;

  • Vô hiệu do nhầm lẫn;

  • Vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa;

  • Vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;

  • Vô hiệu khi không đáp ứng đươc các điều kiện có hiệu lực như:

  + Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

  + Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  +  Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

  Theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Dân sự thì thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vộ hiệu được áp dụng như sau:

  - Đối với các trường hợp vô hiệu sau đây thì thời hiệu áp dụng là 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập:

  + Vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện;

  + Vô hiệu do nhầm lẫn;

  +  Vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa;

  + Vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

  - Đối với những trường hợp sau đây thì không áp dụng thời hiệu (thời hiệu không bị hạn chế)

  + Vi phạm điều cầm của pháp luật, trái đạo đức xã hội;

  + Vô hiệu do giả tạo

  Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

  - Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

  - Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC