• Điều lệ - Bộ luật riêng của Doanh nghệp

 • Điều lệ Doanh nghiệp là Bộ luật riêng của doanh nghiệp

 • Sunday, 26 July 2015, 05:51:53 AM
 • Văn phòng Luật sư Doanh Gia tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ quản trị doanh nghiệp sau:

  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông công ty;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng giám đốc;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Giám đốc;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, ban chuyên môn;
  • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều phối Dự án;
  • Quy chế quản lý con dấu;
  • Nội quy lao động của công ty;
  • Nội quy công ty
  • Cac văn bản nội bộ, văn bản quản trị khác…

  Liên kết: Điều lệ doanh nghiệp, soạn thảo quy chế doanh nghiệp

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Add: Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828;               Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn;    Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC