• Luật sư làm chứng Hợp đồng đặt cọc

 • Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật, soạn thảo Hợp đồng đặt cọc và cử luật sư làm chứng cho việc ký kết hợp đồng đạt cọc.

 • Monday, 16 March 2015, 09:27:56 PM
 • Đặt cọc được hiểu như thế nào? những giao dịch nào thường áp dụng biện pháp bảo đảm bằng việc đặt cọc? sự cần thiết và quan trọng của Hợp đồng đặt cọc như thế nào?

  Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005  (Điều 358) thì:

  1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

  Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

  2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  Như vậy có thể thấy rằng: Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự, do đó cần xác định 02 nghĩa vụ cơ bản là Nghĩa vụ giao kết và Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đã giao kết, các nghĩa vụ này cũng phải xác định rất rõ ràng, tránh việc tranh chấp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng nên cần xác định: Nghĩa vụ cụ thể là nghĩa vụ gì? thực hiện như thế nào? quyền và trách nhiệm của các bên gia sao? thời hạn thực hiện và các thỏa thuận khác tại nghĩa vụ sẽ giao kết. Thời hạn thực hiện việc đặt cọc, phương án thực hiện việc đặt cọc và các chế tài xử lý tài sản đặt cọc cũng như xác định rõ loại tài sản đặt cọc.

  Trên thực tế việc đặt cọc được các bên xác định rất đơn giản, các nghĩa vụ không được xác định cụ thể dẫn đến tranh chấp về đặt cọc rất khó giải quyết, đặc biệt là việc đặt cọc trong quá trình giải thực hiện các giao dịch về Nhà đất…

  Luật Doanh Gia tư vấn và soạn thảo Hợp đồng đặt cọc đúng quy định của pháp luật, hợp pháp và cử Luật sư Làm chứng cho việc ký kết Hợp đồng đặt cọc giữa các bên.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC