• Tòa án xét xử vắng mặt

 • Tòa án xét xử vắng mặt vụ án ở cấp sơ thẩm trong những trường hợp nào

 • Saturday, 20 September 2014, 10:31:19 AM
 • Khi có đầy đủ căn cứ pháp luật, Hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét xử vắng mặt trong các trường hợp sau:

  Xét xử vắng mặt Nguyên đơn:

  Nguyên đơn hoặc người đại diện hợp pháp của Nguyên đơn vắng mặt lần thứ nhất sau khi đã được Tòa án triệu tập hợp lệ mà có đơn xin xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt họ, căn cứ vào hồ sơ tài liệu có trong vụ án, Hội đồng xét xử sẽ tiền hành xét xử vắng mặt.

  Nguyên đơn được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn không có mặt ở tòa án nhưng lại có đơn xin xét xử vắng mặt, trong trường hợp này, căn cứ Điều 199 Bộ luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử không đình chỉ yêu cầu giải quyết của Nguyên đơn mà tiến hành giải quyết vụ án trên cơ sở tài liệu, chứng cứ trong trong hồ sơ vụ án.

  Xét xử vắng mặt bị đơn:

  Bị đơn được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà có đơn xin xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa mà tiếp tục giải quyết vụ án trên cơ sở đơn xin xét xử vắng mặt và các chứng cứ, tài liệu đã thu thập trong quá trình giải quyết vụ án.

  Nếu Bị đơn được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn không đến tòa án thì có đơn hay không có đơn Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn.

  Xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

  Người có quyề lợi nghĩa vụ liên quan được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà có đơn xin xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa mà tiếp tục giải quyết vụ án trên cơ sở đơn xin xét xử vắng mặt và các chứng cứ, tài liệu đã thu thập trong quá trình giải quyết vụ án.

  Nếu người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn không đến tòa án thì có đơn hay không có đơn Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

  Xét xử vắng mặt người có yêu cầu độc lập:

  Người có yêu cầu độc lập hoặc người đại diện hợp pháp của họ vắng mặt lần thứ nhất sau khi đã được Tòa án triệu tập hợp lệ mà có đơn xin xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt họ, căn cứ vào hồ sơ tài liệu có trong vụ án, Hội đồng xét xử sẽ tiền hành xét xử vắng mặt.

  Nguời có yêu cầu độc lập được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn không có mặt ở tòa án nhưng lại có đơn xin xét xử vắng mặt, trong trường hợp này, căn cứ Điều 199 Bộ luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử không đình chỉ yêu cầu giải quyết của họ mà tiến hành giải quyết vụ án trên cơ sở tài liệu, chứng cứ trong trong hồ sơ vụ án.

  Xét xử vắng mặt luật sư - Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ:

  Luật sư - Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà có đơn xin xét xử vắng mặt thì Hội đồng xét xử không hoãn phiên tòa mà tiếp tục giải quyết vụ án trên cơ sở đơn xin xét xử vắng mặt.

  Nếu Luật sư - Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn không đến tòa án thì có đơn hay không có đơn Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt họ.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC