• Quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm

 • Hội đồng xét xử vụ án sơ thẩm sẽ quyết định hoàn phiên tòa sơ thẩm khi có căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

 • Saturday, 20 September 2014, 09:13:23 PM
 • Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm sẽ không vượt quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn để bảo đảm cho việc xét xử tránh việc vụ án bị kéo dài. Việc hoãn phiên toàn khi có các điều kiện sau:

  1. Thay đổi thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký tòa án, Kiếm sát viên, đây chính là những căn cứ được quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Tố tụng dân sự;

  2. Thay đổi người giám định, người phiên dịch được quy định tại Khoản 2 Điều 72 Bộ luật Tố tụng dân sự;

  3. Đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được quy định tại Điều 199 Bộ luật Tố tụng dân sự;

  4. Người làm chứng, giám định viên thì tùy từng trường hợp mà tòa án có thể hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 204, 205 Bộ luật Tố tụng dân sự;

  5. Người phiên dịch vắng mặt mà người khác không thể thay thế được;

  6. Kiểm sát viên bị thay thế hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà không có kiểm sát viên dự khuyết;

  7. Thành phần hội đồng xét xử không thể tham gia phiê toàn mà không có người dự khuyết;

  8. Hội đồng xét xử giám định bổ sung hoặc giám định lại.

  Như vậy là tòa án có thể hoàn phiên tòa bao nhiêu lần cũng được vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, nhưng việc đưa ra xét xử thì chỉ cần vắng mặt lần thứ nhất, nếu vắng mặt lần thứ hai thì tòa án có thể đình chỉ giải quyết hoặc xét xử vắng mặt.

  Về căn cứ pháp lý, căn cứ Điều 208 Bộ luật Tố tụng dân sự về: Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa

  1. Trong trường hợp Hội đồng Xét Xử quyết định hoãn phiên tòa theo quy.

   định tại khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 72, các điều 199, 204, 205, 206, 207, 215, khoản 4 Điều 230 và các trường hợp khác theo quy định của Bộ luật này, thì thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm là không quá ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

  2. Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

  b) Tên Tòa án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

  c) Vụ án được đưa ra Xét Xử;

  d) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

  đ) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

  3. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng Xét Xử ký tên và thông báo công khai cho những người tham gia tố tụng biết; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

  4. Trong trường hợp sau khi hoãn phiên tòa mà Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng biết về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC