• Hoãn phiên tòa sơ thẩm

 • Trong trường hợp nào thì Tòa án sẽ hoãn phiên tòa sơ thẩm

 • Saturday, 20 September 2014, 10:12:35 AM
 • Theo quy định tại Điều 199 Bộ luật Tố tụng dân sự thì tòa án sẽ hoãn phiên tòa sơ thẩm trong những trường hợp sau:

  Điều 199. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

  1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng Xét Xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị Xét Xử vắng mặt.

  Tòa án thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự biết việc hoãn phiên tòa.

  2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì Xử lý như sau:

  a) Nguyên đơn, người đại diện theo pháp luật vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị Xét Xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;

  b) Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành Xét Xử vắng mặt họ;

  c) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập của mình và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị Xét Xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;

  d) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành Xét Xử vắng mặt họ.

  Như vậy, có thể thấy rằng:

  Không phân biệt nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan miễn là đương sự mà bản thân đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ (có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) vắng mặt dù không có lý do hay có lý do và lý do đó có xem là khách quan hay không thì Hội đồng xét xử vẫn phải Hoãn phiên tòa. Khi hoãn phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ ra quyết định và ấn định thời gian mở phiên tòa lại vào một ngày nhất định nhưng cũng không được quá thời hạn là 30 ngày kể từ ngày hoãn phiên tòa.

  Tòa án triệu tập lần thứ hai nếu đương sự vắng mặt thì sẽ xử lý như sau:

  • Đối với Nguyên đơn sẽ đình chỉ giải quyết và Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại nếu vụ việc còn thời hiệu;

  • Đối với bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tòa án sẽ xét xử vắng mặt họ;

  • Người có yêu cầu độc lập cũng xử lý như nguyên đơn;

  • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt tòa án xét xử vắng mặt họ.

  Nếu họ có yêu cầu được xét xử vắng mặt thì Tòa án không đình chỉ vụ án mà tiến hành xét xử vắng mặt họ.

  Thế nào được hiểu là triệu tập hợp lệ, theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Tố tụng dân sự thì:

  Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì được coi là hợp lệ. Việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện:

  a) Người tiến hành tố tụng, người của cơ quan ban hành văn bản tố tụng được giao nhiệm vụ thực hiện việc cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng;

  b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng dân sự cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người tham gia tố tụng dân sự làm việc khi Tòa án có yêu cầu;

  c) Đương sự, người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do Bộ luật này quy định;

  d) Nhân viên bưu điện;

  đ) Những người khác mà pháp luật có quy định.

  Cũng cần làm rõ sự kiện Bất khả kháng ở trong luật Tố tụng dân sự

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC