• Điều 140 Bộ luật hình sự tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

 • Luật Doanh Gia phân tích các dấu hiệu pháp lý về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều 140 Bộ luật hình sự

 • Tuesday, 06 June 2017, 12:14:22 PM
 • Điều 140 Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây  chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

    a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian  dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

    b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó  vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

  Người nào mà có các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng….thì bị phạt tù…Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản; Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và dùng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

  Hành vi phạm tội là hành vi chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tài sản được giao trên cơ sở hợp đồng giữa chủ tài sản và người phạm tội. Hành vi chiếm đoạt là Hành vi Không thực hiện đúng cam kết như:   Không trả lại tài sản bằng thủ đoạn bỏ trốn hoặc bằng thủ đoạn gian dối như: Giả tạo việc bị mất, bị đánh tráo…Không trả được tài sản do không có khả năng vì đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp như: Buôn bán hàng cấm, buôn lậu hay đánh bạc…

  Có thể thấy rằng người phạm tội bằng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn, chiếm đoạt tài sản của người khác đã giao cho mình trên cơ sở hợp đồng thuê, mượn…việc giao tài sản là hoàn toàn ngày thẳng, người phạm tội được chủ tài sản tín nhiệm đã giao cho tài sản trên cơ sở hợp đồng thông qua những việc như: Sử dụng tài sản, bảo quản tài sản, gia công, sửa chữa, vận chuyển…

  Tại các khoản tiếp theo của Điều 140 Quy định:

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

  c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

  đ) Tái phạm nguy hiểm;

  e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

  b)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC