• Cần Luật sư bào chữa

 • Cần luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự

 • Sunday, 18 March 2018, 08:40:32 PM
 • Việc luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự là rất cần thiết

  Tại Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về Luật sư (người bào chữa) như sau: Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.

  Như vậy, người bào chữa là luật sư sẽ được người bị buộc tội (có thể là bị can, bị cáo) nhờ bào chữa, do đó ý trí của những người này rất quan trọng, trong một số trường hợp người thân thích của họ nhờ người bào chữa nhưng vì lý do nào đó mà được biết thông tin của bị can, bị cáo không cần nhờ luật sư bào chữa thì luật sư cũng không thể tham gia bào chữa. Trong một số trường hợp nhất định cơ quan tiên shanh tố tụng có thể chỉ định người bào chữa nhưng nếu bị can, bị cáo vẫn từ chối thì cũng không thể thực hiện việc bào chữa.

  Vậy, khi tham gia bào chữa thì luật sư có quyền gì: Tại khoản 1, Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về quyền của người bào chữa như sau:

  Thứ nhất: Được gặp, hỏi người bị buộc tội, bị can, bị cáo;

  Thứ hai: Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ;

  Thừ ba: Có mặt khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can.

  Thứ tư: Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Như vậy, khi kết thúc việc hỏi hay việc lấy lời khai thì không cần sự đồng ý luật sư vẫn có quyền hỏi bị can, bị cáo;

  Thứ năm: Có mặt trong một số hoạt động điều tra như: đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;

  Thứ sáu: Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Như vậy, sẽ được báo trước còn báo trước bao nhiêu là hợp lý thì không có quy định cụ thể, hơn nữa báo trước những nếu vì khách quan không thể tham gia được khi có được hoãn việc này không cũng là câu hỏi lớn;

  Thứ bảy: Được xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa. Do đó chỉ những biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của luật sư thì luật sư mới được xem.

  Thứ tám: Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;

  Thứ chín:  Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

  Thứ mười: Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu. Vậy những tài liệu này thì giao nộp thế nào? Có độc lập như việc lấy lời khai của Điều tra viên, kiểm sát viên hay không?

  Thứ mười một: Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

  Thứ mười hai: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản. Nếu họ không thực hiện thì sao? Hay việc đề nghị thì cứ đề nghị còn việc quyết định hay không lại là thuộc thẩm quyền của họ.

  Thứ mười ba: Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra. Có được sao chép toàn bộ vụ án không vì có thể các vấn đề đều liên quan đến việc bào chữa, chứ không chỉ liên quan đến người mình bào chữa.

  Thứ mười bốn: Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

  Thứ mười lăm: Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

  Thứ mười sáu: Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

  Như vậy, với nhóm 15 các vấn đề chính và chủ yếu đã nói lên tầm quan trọng của luật sư đối với người bị buộc tội, theo đó rất cần luật sư tham gia để bảo vệ và trợ giúp về mặt pháp lý đối với họ. Các vấn đề bạn có thể quan tâm là: Luật sư tham gia thế nào? Sao lại không thấy luật sư tham gia có kết quả gì? Việc trợ giúp pháp lý như thế nào? Có thước đó nào đo được không? Bạn có thể tham khảo thêm tại www.luatdoanhgia.vn

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn    

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC