• Đơn khiếu nại thế nào cho đúng

 • Việc khiếu nại có bắt buộc phải làm đơn và thực hiện việc khiếu nại thế nào cho đúng

 • Thursday, 08 June 2017, 12:03:56 PM
 • Luật Khiếu nại quy định là hình thức khiếu nại và được cụ thể tại Điều 8 như sau:

  Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Như vậy, người khiếu nại có thể làm đơn hoặc trình bày trực tiếp sau đó cán bộ thụ lý ghi lại biên bản của việc khiếu nại trực tiếp.

  Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ các thông tin sau:

  - Ngày, tháng, năm khiếu nại;

  - Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

  - Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

  - Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

   Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

  Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định nêu trên.

  Khiếu nại thông qua người đại diện, có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thì: Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC