• Luật sư bào chữa cho người bị tạm giữ

 • Ngay từ khi bị tạm giữ, người tạm giữ có quyền mời luật sư bảo vệ cho mình.

 • Wednesday, 25 December 2013, 05:13:27 PM
 • Theo quy định tại Điều 48 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định về người bị tạm giữ thì: Người bị tạm giữ là người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ.

  Người bị tạm giữ có quyền: Được biết lý do mình bị tạm giữ; được giải thích về quyền và nghĩa vụ; trình bày lời khai; tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa; đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu; khiếu nại về việc tạm giữ, quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

  Như vậy, người bị tạm giữ có quyền tự mình bào chữa hoặc nhờ người bào chữa. Theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 thì Người bào chữa có thể là Luật sư, người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bào chữa viên nhân dân.

  Do đó người bị tạm giữ có quyền nhờ luật sư bào chữa cho mình.

  Trình tự, thủ tục nhờ luật sư bào chữa như sau:

  Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa, Cơ quan điều tra phải xem xét, cấp giấy chứng nhận người bào chữa để họ thực hiện việc bào chữa. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do.

  Triển khai thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận bào chữa cho Luật sư trong trường hợp do người bị tạm giữ mời, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 70/TT-BCA về việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án. Tại Điểm c, khoản 1, Điều 4 thông tư sô 70/2011/TT-BCA có nêu: Trường hợp người bị tạm giữ nhờ người bào chữa là luật sư thì Điều tra viên hướng dẫn họ viết giấy yêu cầu luật sư, nếu yêu cầu đích danh luật sư bào chữa (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) thì trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ, Cơ quan Điều tra có trách nhiệm gửi giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ mà họ nhờ bào chữa bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh; trường hợp người bị tạm giữ, bị can viết giấy nhờ người thân (có họ tên, địa chỉ rõ ràng) liên hệ nhờ luật sư bào chữa cho họ thì trong thời gian hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi người bị tạm giữ, bị can có giấy nhờ người thân, Cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi giấy đó cho người thân của người bị tạm giữ, bị can bằng thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC