• Vụ án hành chính

 • Quyền khởi kiện vụ án hành chính

 • Sunday, 26 July 2015, 05:48:38 AM
 • Theo Luật Tố tụng hành chính năm 2010 thì người khởi kiện hành chính có các quyền và nghĩa vụ sau (Điều 49, Điều 50 Luật Tố tụng hành chính):

  1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  2. Được biết, đọc, ghi chép, sao chụp và xem các tài liệu, chứng cứ do đương sự khác cung cấp hoặc do Toà án thu thập.

  3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý chứng cứ cung cấp chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Toà án.

  4. Đề nghị Toà án xác minh, thu thập chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Toà án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.

  5. Yêu cầu Toà án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

  6. Tham gia phiên toà.

  7. Đề nghị Toà án tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

  8. Ủy quyền bằng văn bản cho luật sư hoặc người khác đại diện cho mình tham gia tố tụng.

  9. Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng.

  10. Đề nghị Toà án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

  11. Đối thoại trong quá trình Toà án giải quyết vụ án.

  12. Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình.

  13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

  14. Tranh luận tại phiên toà.

  15. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Toà án.

  16. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

  17. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Toà án.

  18. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của Toà án.

  19. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án.

  20. Tôn trọng Toà án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên toà.

  21. Nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

  22. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

  23. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  24. Rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện; thay đổi, bổ sung nội dung yêu cầu khởi kiện, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn.

  Liên kết: Thành lập hộ kinh doanh cá thể, thủ tục thành lập công ty

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Add: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC