• Trong thời gian bao lâu thì mất quyền khiếu nại

 • Pháp luật về khiếu nại quy định thời hạn và thời hiệu khiếu nại

 • Saturday, 10 June 2017, 09:50:37 PM
 • Việc nắm được thời hiệu khiếu nại là rất cần thiết vì hết thời hạn này người khiếu nại sẽ mất quyền khiều nại

  Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

  Như vậy, trong thời hạn 90 ngày liên tục kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính đó; ngày này có thể trùng với ngày ban hành quyết định hành chính, thực hiện hoặc không thực hiện hành vi hành chính hoặc không trùng mà là ngày nhận được, biết được.

  Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

  Như vậy, nếu có sự kiện: Ốm đau, thiên tai, điahcj họa, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại, như vậy thời hiệu khiếu nại có thể kéo dài hơn.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC