• Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Điều 285 Bộ luật Hình sự

 • Điều 285 Bộ luật hình sự quy định về Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và hình phạt đối với tội phạm này.

 • Sunday, 07 May 2017, 02:06:57 PM
 • Theo quy định tại Điều 285 Bộ luật hình sự thì: Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu như thế nào

  Về quy định của điều luật:

  “Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

  1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

  2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

  3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một  năm đến năm năm”.

  Về dấu hiệu pháp lý nhận biết:

  Về hành vi thiếu trách nhiệm:

  Hành vi thể hiện rõ là Không thực hiện hoặc Thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có Chức vụ, quyền hạn.

  Không thực hiện nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ quyền hạn không làm những việc theo đúng quy định của pháp luật, của điều lệ côn tác như: Nội quy, Quy chế, Quy trình… có tính chất bắt buộc phải thực hiện theo.

  Người có chức vụ quyền hạn lại không thực hiện đúng nhiệm vụ, chức vụ, quyền hạn của mình như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không kịp thời do đó không đáp ứng được yêu cầu của công việc đã đề ra.

  Về việc gây hậu quả nghiêm trọng:

  Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại được xác định và có cơ sở xác định là nghiêm trọng về tài sản, về vật chất hay tinh thần, thiệt hại về uy tín, danh dự, tài sản của cơ quan Nhà nước, của tổ chức và cá nhân…

  Ở mỗi một tội có dấu hiệu nhận định thiệt hại nghiêm trọng khác nhau và cũng có rất nhiều tội phạm không có quy định cụ thể về mức thiệt hại nghiêm trọng. Việc thiệt hại nghiêm trọng sẽ dựa trên cơ sở của hành vi phạm tội đối với với mối quan hệ cụ thể do hành vi phạm tội gây ra, những thiệt hại cụ thể để đánh giá xem mức độ nghiêm trọng đến đâu. Một số tội phạm khác mức thiệt hại nghiêm trọng được xác định cụ thể như: Nhóm các tội phạm về sở hữu theo Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP hay một số khác lại được xác định theo Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV hay Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và gần đây nhất là Thông tư liên tịch số 10/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC… Chính vì vậy, rất cần có quy định cụ thể về mức độ thiệt hại nghiêm trọng trong từng lĩnh vực như: Tài sản thiệt hại của cá nhân; Tài sản thiệt hại của tổ chức; Căn cứ đánh gia thiệt hại về tinh thần, Thiệt hại về danh dự, nhân phẩm hay tỷ lệ cụ thể thiệt hại về thể chất, sức khỏe hay tính mạng…

  Người có chức vụ quyền hạn được coi là phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi họ có khả năng thực tế hoàn thành công việc được giao, tuy nhiên họ đã lơ là trong công việc, không thấy trước khả năng gây hậu quả nghiêm trọng mặc dù điều này là họ phải biết hoặc có thấy trước nhưng tin rằng hậu quả không xảy ra hay có thể ngăn ngừa được. Qua đó thấy rõ lỗi của họ ở đây là lỗi vô ý, có thể vô ý do quá tự tin hoặc vô ý do cẩu thả. Nếu lỗi của họ là cố ý thì có thể hành vi đó lại cấu thành một số tội phạm khác như: Tội làm giả hồ sơ, tài liệu của cơ quan tổ chức hay tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Tội vi phạm các quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng…

  Về hình phạt:

  Mức thấp nhất được quy định tại Khoản 1 của Điều luật là: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

  Mức cao nhất của khung hình phạt là quy định tại Khoản 3 của Điều luật là: Phạt tù đến 5 năm.

  Luật sư của Luật Doanh Gia sẽ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án nêu trên.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  – Hotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC