• Người bị hại có quyền gì

 • Người bị hại có quyền gì trong việc xử lý và giải quyết tội phạm của vụ án hình sự

 • Tuesday, 10 April 2018, 05:33:45 PM
 • Dịch vụ: Thuê luật sư bào chữa; Sang tên sổ đỏ nhanh nhất; Luật sư bảo vệ tại tòa án.

  Theo quy định thì: Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

  Tại Khoản 2 Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định quyền của người bị hại như sau:

  - Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định;

  - Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

  - Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan;

  - Được yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá các tài liệu, chứng cứ, đồ vật;

  - Đề nghị giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;

  - Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án;

  - Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

  - Đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường;

  - Tham gia phiên tòa;

  - Được trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo và người khác tham gia phiên tòa;

  - Được tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

  - Được xem biên bản phiên tòa;

  - Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

  - Tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;

  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa;

  - Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án;

  - Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

  - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, người bị hại không được nhận Bản cáo trạng, không được nhận kết luận điều tra mà chỉ được thông báo vì:

  Tại Khoản 4, Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra phải thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

  Tại Khoản 2 Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định truy tố, Viện kiểm sát phải thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

  Như vậy, với quy định này thì cũng chưa thấy việc người bị hại được sao chụp tài liệu, chứng cứ. Vậy, người bị hại có thể thông qua người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình để sao chụp tài liệu, chứng cứ hay không?

  Tại Khoản 3 Điều 84 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định:

  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại có quyền đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của bị hại và đương sự sau khi kết thúc điều tra;

  Nếu trường hợp không có người bảo vệ quyền lợi hợp pháp thì bị hại sẽ không được thực hiện quyền đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong hồ sợ vụa ns liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của mình.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC