• Giải quyết khiếu nại tại Hà Nội

 • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về ban hành quy định giải quyết khiếu nại tại UBND thành phố Hà Nội

 • Monday, 22 December 2014, 05:25:07 PM
 • Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

   Bản quy định này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

  Khiếu nại và giải quyết khiếu nại của các đơn vị có thẩm quyền thuộc thành phố Hà Nội phải thực hiện quy định của Luật Khiếu nại, Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và các quy định này.

  Bản quy định này áp dụng đối với công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

  Các đơn vị quận, huyện, thị xã gọi chung là cấp huyện; các đơn vị sở, ban, ngành thuộc Thành phố gọi chung là sở; Các đơn vị xã, phường, thị trấn gọi chung là cấp xã.

  Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

  Cơ quan chuyên môn tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành Quyết định hành chính hoặc thực hiện hành vi hành chính bị khiếu nại có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

  Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động đoàn thanh tra ngoài việc thực hiện theo quy định này còn được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết:  Tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC