• Tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

 • Vợ chồng có quyền có tài sản riêng theo quy định của pháp luật về Hôn nhân và Gia đình

 • Thursday, 27 April 2017, 09:16:04 PM
 • - Tài sản riêng của vợ, chồng gồm:

  + Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;

  + Tài sản được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân,

  + Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

  + Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng;

  + Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và

  + Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  - Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

  - Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện như sau:

  + Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là tài sản chung của vợ chồng;

  +  Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì  hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng.

  - Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

  - Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

  - Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

  - Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

  Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

  - Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

  - Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định;

  - Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

  - Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

  - Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

  - Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

  - Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC