• Tài sản đứng tên một người

 • Tài sản đứng tên một người có phải là tài sản chung của vợ chồng không? Khi ly hôn thì chia như thế nào?

 • Saturday, 14 March 2015, 07:12:20 PM
 • Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật và hướng dẫn các quy định của pháp luật về Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, cách xác định tài sản chung và nguyên tắc phân chia tài sản chung.

  Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì:

  Tài sản chung của vợ chồng

  Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.

  Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

  Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.

  Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

  Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.Tài sản chung của vợ chồng được chi dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng. Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thoả thuận.

  Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

  Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận.

  Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

   Như vậy, xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác định trên các nguồn sau:

  • Tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, do lao động và những nguồn thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tài sản được tặng cho chung;
  • Tài sản được thừa kế chung;
  • Tài sản do vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;
  • Khi có tranh chấp về tài sản nếu vợ chồng không chứng minh được đấy là tài sản riêng thì được coi là tài sản chung.

  Do đó, tài sản có thể đứng tên 1 người vợ hoặc 1 người chồng nhưng nếu có nguồn gốc như phân tích ở trên thì đấy là tài sản chung của vợ chồng, người vợ hay người chồng đứng tên riêng tài sản thì phải có nghĩa vụ chứng minh đó là tài sản riêng, nếu không chứng minh được thì được coi là tài sản chung.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC