• Chế định tài sản theo luật định

 • Chế định tài sản theo luật định là chế định tài sản mà pháp luật quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

 • Friday, 28 April 2017, 11:28:02 AM
 • Các quy định dưới đây được áp dụng chế định tài sản theo Luật định:

  - Chế định về tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 33;

  - Chế định đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung tại Điều 34;

  - Chế định chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung tại Điều 35;

  - Chế định tài sản chung được đưa vào kinh doanh tại Điều 36;

  - Chế định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng Điều 37;

  - Chế định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Điều 38;

  - Việc xác định thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Điều 39;

  - Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Điều 40;

  - Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân Điều 41;

  - Các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng bị vô hiệu Điều 42;

  - Tài sản riêng của vợ, chồng quy định tại Điều 43;

  - Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của vợ chồng Điều 44;

  - Chế định về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng tại Điều 45;

  - Quy định về việc nhập tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng Điều 46;

  - Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn Điều 59;

  - Giải quyết quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn Điều 60;

  - Chia tài sản chung trong trường hợp vợ, chồng ở chung với gia đình Điều 61;

  - Chia quyền sử dụng đất khi ly hôn Điều 62;

  - Quyền lưu cư của vợ chồng khi ly hôn Điều 63;

  - Và chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh Điều 64.

  Như vậy,  Chế định tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong 20 trường hợp cơ bản tại các Điều như: Các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC