• Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

 • Vợ chồng có nhiều chế độ tài sản khác nhau, chế độ tài sản theo luật đình và theo thỏa thuận

 • Friday, 28 April 2017, 11:26:35 AM
 • Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì:

  • Thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn,
  • Thỏa thuận bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.
  •  Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

  Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

  - Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

  - Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

  - Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

  - Nội dung khác có liên quan.

  Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định về tài sản chung của vợ chồng và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

  Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43, ngõ 2, phố Ngọc Thụy, quận Long Biên; thành phố Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC