• Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Quyết định số 2258/QĐ-BTP

 • Monday, 16 March 2015, 09:27:01 PM
 • Trong thời hạn không quá 03 ngày UBND cấp xã phải cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và lệ phí không được quá 5.000 đồng cho 1 trường hợp.

  Trình tự thực hiện:

  Người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã;

  Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử.

  Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để theo dõi).

  Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

  Thành phần hồ sơ:

  Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN);

  Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn (trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn) hoặc bản sao Giấy chứng tử (trường hợp người kia đã chết). Số lượng hồ sơ là: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết:

  Giải quyết trong ngày, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn xác minh là 03 ngày.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  Lệ phí (nếu có): Không quá 5.000 đồng

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC