• Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

 • Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là trường hợp vợ chồng khi thực hiện thủ tục ly hôn có tranh chấp nhau về việc chia tài sản chung, theo đó cần xác định tài sản chung của vợ chồng là như thế nào

   

 • Wednesday, 15 May 2019, 05:10:32 PM
 • Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là trường hợp vợ chồng khi thực hiện thủ tục ly hôn có tranh chấp nhau về việc chia tài sản chung, theo đó cần xác định tài sản chung của vợ chồng là như thế nào

  Cơ sở xác định tài sản chung của vợ chồng đã được quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhần và Gia đình theo đó: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Như vậy, nguồn hình thành tài sản chung là: Do lao động, sản xuất kinh doanh mà vợ chồng tạo ra. Ngoài ra các loại nguồn lợi, hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng cũng được hiểu là tài sản chung, các thu nhập hợp pháp khác của vợ hoặc chồng cũng là tài sản chung hoặc tài sản được thừa kế chung, tặng cho chung hay tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung có nguồn gốc từ tài sản riêng cũng là tài sản chung của vợ chồng

  Luật cũng quy định Quyền sử dụng đất mà vợ choognf có được sau khi kết hôn là tài sản chung ngoại trừ 03 trường hợp sau:

  • Tài sản được thừa kế riêng của từng người, theo đó có thể là thừa kế riêng theo quy định của pháp luật hoặc theo di chúc mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân
  • Tài sản được tặng cho riêng bằng hợp đồng tặng cho tài sản và
  • Tài sản hình thành thông qua các giao dịch bằng tài sản riêng.

  Thực tế chứng minh tài sản được hình thành thông qua các giao dịch từ tài sản riêng cũng là một quy định tương đối khó khăn, nếu hiểu thông thường thì đó phải là các tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân và tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân chứ không được hiểu là tiền cầm riêng trong thời kỳ hôn nhân.

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

  Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

  Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC