• Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

 • Theo quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20/072011 của Liên đoàn luật sư Việt Nam về việc ban hành Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 

 • Friday, 13 March 2015, 11:39:22 PM
 • Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cơ bản của Luật sư. Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng, kết hợp giữa truyền thống đạo đức, văn hoá dân tộc, trình độ phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam.

  Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư đặt ra những chuẩn mực đạo đức của giới luật sư, tạo cơ sở để luật sư tự giác rèn luyện, tư dưỡng đạo đức trong hành nghề và sinh hoạt đời sống; là thước đo giúp luật sư giữ gìn phẩm giá, uy tín của mỗi cá nhân; từ đó khiêm tốn học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề, góp phần nâng cao uy tín của giới luật sư trong xã hội.

  Đây là một văn bản mang tính quy phạm nội bộ thể hiện cơ chế quản lý theo phương thức “tự quản kết hợp với quản lý nhà nước” của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

  Bộ quy tắc gồm Lời nói đầu, 6 chương và 27 Quy tắc, cụ thể:

  Chương 1. Những quy tắc chung: Gồm 05 quy tắc:

  Quy tắc 1. Bảo vệ công lý và Nhà nước pháp quyền;

  Quy tắc 2. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan;

  Quy tắc 3. Bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hang;

  Quy tắc 4. Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí;

  Quy tắc 5. Xứng đáng với sự tin cậy của xã hội.

  Chương 2. Quan hệ với khách hàng gồm: 08 quy tắc

  Quy tắc 6. Nhận vụ việc của khách hàng

  Quy tắc 7. Thù lao luật sư;

  Quy tắc 8. Thực hiện vụ việc của khách hàng

  Quy tắc 9. Từ chối nhận và thực hiện vụ việc của khách hàng

  Quy tắc 10. Đơn phương chấm dứt thực hiện dịch vụ pháp lý

  Quy tắc 11. Giải quyết xung đột về pháp lý;

  Quy tắc 12. Giữ bí mật thông tin

  Quy tắc 13. Tiếp nhận khiếu nại của khách hang;

  Quy tắc 14. Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng.

   

  Chương 3. Quan hệ với đồng nghiệp gồm: 08 quy tắc.

  Quy tắc 15. Bảo vệ danh dự, uy tín của giới luật sư.

  Quy tắc 16. Tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.

  Quy tắc 17. Tình đồng nghiệp trong giới luật.

  Quy tắc 18. Cạnh tranh nghề nghiệp;

  Quy tắc 19. Ứng xử khi có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp;

  Quy tắc 20. Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp.

  Quy tắc 21. Quan hệ của luật sư với tổ chức xã hội – Nghề nghiệp luật sư và tổ chức hành nghề luật sư

  Quy tắc 22. Quan hệ với người tập sự hành nghề luật sư.

   

  Chương 4. Quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng gồm: 02 quy tắc.

  Quy tắc 23. Ứng xử của luật sư trong quan hệ với cơ quan tiến hành tố tụng.

  Quy tắc 24. Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng.

   

  Chương 5. Quan hệ với cơ quan Nhà nước khác gồm: 01 quy tắc.

  Quy tắc 25. Ứng xử của luật sư trong quan hệ với các cơ quan nhà nước khác.

   

  Chương 6. Các quy tắc khác gồm: 02 quy tắc

  Quy tắc 26. Quan hệ với cơ quan thông tin đại chúng.

  Quy tắc 27. Quảng cáo.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC