• Kinh doanh dịch vụ photocoppy phải khai báo với cơ quan Nhà nước

 • Theo quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/11/2014 kinh doanh dịch vụ photocoppy phải khai báo với cơ quan Nhà nước.

 • Sunday, 19 April 2015, 06:56:26 PM
 • Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

  Chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Việc khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy thực hiện theo quy định sau đây:

  - Cơ sở dịch vụ photocopy gửi tờ khai qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  - Tờ khai được lập thành 02 (hai) bản theo mẫu quy định.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mẫu tờ khai quy định tại nêu trên.

  Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ photocopy

  Thực hiện khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định.

  Hoạt động đúng địa điểm đã khai báo.

  Chấp hành các yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

  Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và chấp hành việc giải trình, báo cáo đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

  Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm theo quy định.

  Tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC