• Được miễn giảm tiền đất nếu không nợ mà trả ngay

 • Người sử dụng đất được ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng sẽ được hỗ trợ tiền sử dụng đất nếu trả ngay

 • Friday, 20 April 2018, 04:27:10 PM
 • Dịch vụ pháp lý: Ly hôn nhanh; Nhập khẩu về Hà Nội, Luật sư bào chữa

  Luật Doanh Gia nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc ghi nợ tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận hợp pháp, thời gian ghi nợ, giá tiền trả nợ vào thời điểm nào? Trả trước có được hỗ trợ hay không. Về vấn đề này Luật Doanh Gia tư vấn như sau:

  Thi hành Luật Đất đai năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về Tiền sử dụng đất, tại Điều 16 Nghị định có quy định:

  “Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

  2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

  3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này”.

  Như vậy, người sử dụng đất sẽ được trả dần tiền sử dụng đất trong vòng 5 năm kể từ ngày nhận được Thông báo của cơ quan Thuế về tiền sử dụng đất ghi nợ, và trong thời hạn này phải trả hết có thể là trả một lần hoặc nhiều lần.

  Nếu sau 5 năm ghi nhợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì phải trả phần còn nợ theo giá lúc trả chứ không phải giá của 5 năm trước đây mà đã được ghi nợ.

  Nếu Người sử dụng đất thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2% năm tính trên số tiền còn nợ và trả nợ trước hạn (trong thời gian 5 năm).

  Việc ghi nợ tiền sử dụng đất với trường hợp trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cũng được áp dụng tương tự như quy định tại Nghị định này.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC