• Vốn pháp định

 • Vốn pháp định là gì? Vốn pháp định có khác gì so với Vốn Điều lệ? và quy định của pháp luật về Vốn pháp định như thế nào?

 • Monday, 16 March 2015, 09:31:10 PM
 • Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì: Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Do đó có thể thấy rằng đây là mức vốn mà pháp luật quy định khi thành lập Doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề, dịch vụ này phải có mức vốn tối thiểu là như vậy mới được tham gia thành lập doanh nghiệp.

  Vốn Điều được quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 theo đó: Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Do đó vốn điều lệ là số vốn mà các Cổ đông, các thành viên công ty cam kết sẽ góp vào doanh nghiệp và là tài sản của doanh nghiệp để doanh nghiệp tổ chức và hoạt động, với vốn này thì pháp luật không quy định cụ thể là số lượng phải bao nhiêu mà tùy từng doanh nghiệp mà các cổ đông hay thành viên sẽ cam kết góp vào doanh nghiệp.

  Như vây, trong mọi trường hợp Vốn Điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định.

  Theo Quy định tại Điều 10 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì những nhóm ngành nghề, dịch vụ sau đây phải có vốn pháp định:

  1. Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, mức vốn pháp định cụ thể, cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về vốn pháp định, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định, hồ sơ, điều kiện và cách thức xác nhận vốn pháp định áp dụng theo các quy định của pháp luật chuyên ngành.

  2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc (Tổng giám đốc) đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) đối với công ty cổ phần, tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của vốn được xác nhận là vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ bảo đảm mức vốn điều lệ thực tế không thấp hơn mức vốn pháp định đã được xác nhận trong cả quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  3. Đối với đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định. Người trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.

  4. Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì không yêu cầu phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm không quá 03 tháng, kể từ ngày nộp hồ sơ, lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định.

  Luật Doanh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn, lập và hoàn thiện các thủ tục xác nhận vốn pháp định cho Doanh nghiệp khi thành lập, kể cả doanh nghiệp đã thành l

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC