• Trình tự đăng ký kinh doanh

 • Luật Doanh Gia tư vấn và hướng dẫn trình tự đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh.

 • Tuesday, 17 March 2015, 05:29:13 PM
 • Theo quy định tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2005, quy định về trình tự đăng ký kinh doanh như sau:

  1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

  2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

  3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

  4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  Để triền khai cụ thể việc việc đăng ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể như:

  • Công ty TNHH 1 thành viên

  • Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;

  • Công ty Cổ phần;

  • Công ty Hợp danh;

  • Doanh nghiệp tư nhân

  Pháp luật quy định hồ sơ cụ thể của từng loại hình theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP và được cụ thể hóa theo các bước sau:

  Bước 1. Soạn thảo hồ sơ và Dự thảo điều lệ;

  Bước 2. Nộp hồ sơ đến Bộ phận 1 cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính;

  Bước 3. Nhận kết quả hồ sơ:

  • Có thế là Giấy chứng nhận Doanh nghiệp nếu hợp lệ;

  • Có thề là Yêu cầu bồ sung hồ sơ (nếu là yêu cầu bồ sung hồ sơ thì bổ sung theo yêu cầu và nộp lại bộ phận 1 cửa).

  Bước 4. Làm thủ tục nhận con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu.

  Bước 5. Tổ chức hoạt động kinh doanh và thực hiện các công việc phải làm sau khi có đăng ký kinh doanh.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC