• Tranh chấp giữa các thành viên công ty

 • Khi có tranh chấp giữa các thành viên như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hay Tổng giám đốc thì sẽ được giải quyết theo cơ chế sau:

 • Friday, 20 March 2015, 06:04:07 AM
 • Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn luật Doanh nghiệp thì: Quyền khởi kiện của thành viên đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) được thực hiện như sau:

  1. Thành viên có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) trong các trường hợp sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) không thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời quyết định của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty;

  b) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) đã sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  c) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) đã lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

  Theo quy định chung của pháp luật về tố tụng dân sự thì trình tự khởi kiện được thực hiện như sau:

  1. Người khởi kiện phải làm đơn khởi kiến, ký đơn khởi kiện;

  2. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện cùng tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện và nộp cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền;

  3. Tòa án thụ lý vụ án, yêu cầu người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí và thông báo về việc thụ lý vụ án.

  4. Tòa án triệu tập các bên có liên quan như: Nguyên đơn, Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Tòa án để thực hiện việc lấy lời khai;

  5. Tòa án thực hiện việc hòa giải tại tòa án;

  6. Tòa án thực hiện việc Mở phiên tòa xét xử nếu vụ việc không thể hòa giải được.

  7. Tham gia phiên tòa xét xử do tòa ở mở;

  8. Kháng cáo bản án nếu thấy quyền và lợi ích của mình không được bảo đảm.

  Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật và hướng dẫn các điều kiện, thủ tục, trình tự khởi kiện vụ án tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC