• Giám đốc Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp

 • Giám đốc Công ty cổ phần được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp

 • Saturday, 24 March 2018, 10:31:28 PM
 • Thẩm quyền bổ nhiệm một người nào đó làm giám đốc Công ty cổ phần là do Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên của mình hoặc thuê một người khác làm giám đốc Công ty.

  Chức năng nhiệm vụ thì Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, do đó Giám đốc phải chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chiụ trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước pháp luật, thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc theo Điều lệ, quy chế và tuân thủ pháp luật.

  Việc bổ nhiệm giám đốc là có nhiệm kỳ, có thể là 1 năm, 2 năm nhưng không được vượt quá 5 năm và nằm trong nhiệm kỳ và mỗi lần bổ nhiệm được hiểu là một nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm lại sẽ không giới hạn số lần hay số nhiệm kỳ.

  Cơ sở pháp lý để Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty dựa theo:

  - Quy định của pháp luật;

  - Luật Doanh nghiệp và các luật liên quan;

  - Điều lệ công ty và không trái với pháp luật;

  - Hợp đồng lao động đã ký với công ty và

  - Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

  Nếu Giám đốc điều hành trái với các quy định này mà gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho công ty, nếu không gây thiệt hại nhưng ảnh hưởng đến Công ty thì tùy theo quy định nội bộ của Công ty để xem xét, xử lý cho phù hợp.

  Để trở thành Giám đốc thì cũng phải đạt những tiêu chí nhất định theo quy định của pháp luật ngoài ra còn phải đáp ứng với tiêu chí cụ thể của doanh nghiệp, ngoài ra Giám đốc có các quyền cụ thể theo quy định của các văn bản đã nêu trên và được hưởng thù lao theo quy định.

  Các bài viết liên quan: Thành lập doanh nghiệp nhanh nhất; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Soạn thảo hợp đồng giao dịch và quy chế.

  Các bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc có nhu cầu tư vấn thêm hay sử dụng các dịch vụ, vui lòng liên hệ www.luatdoanhgia.vn hoặc gửi vào hòm thư Email: luatdoanhgia@gmail.com

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC