• Có phải là cổ đông sáng lập không

 • Việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập có trở thành cổ đông sáng lập không

   

 • Thursday, 22 March 2018, 03:28:18 PM
 • Người không phải cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời hạn 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp đăng ký có đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập hay không.

  Theo quy định trước đây tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì tại Điều 84 của Luật này quy định về cổ phần của cổ đông sang lập theo đó tại khoản 5 quy định: Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác. Nếu muốn chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác khoog phải cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, theo đó người dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty.

  Tuy nhiên, theo Luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp năm 2014) thì lại quy định khác:

  Tại Điều 119 quy định về Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập xác định: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

  Như vậy không quy định người nhận chuyển nhượng cổ phần đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty, do đó cổ đông sáng lập của công ty sẽ không thay đổi và đúng với định nghĩa về Cổ đông sáng lập quy định tại khoản 2, Điều 4 Luật Doanh nghiệp: Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

  Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện thời cũng không ghi nhận danh sách cổ đông sáng lập, do đó Danh sách cổ đông sáng lập và các danh sách cổ đông sau này có sự thay đổi về cổ đông sẽ được lưu giữ tại Sổ đăng ký cổ đông của Công ty và mỗi lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến Cổ đông, Doanh nghiệp sẽ cấp bản sao danh sách cổ đông cùng hồ sơ đính kèm gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Dịch vụ thành lập công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC