• Thay đổi thành viên Công ty TNHH ở Ba Đình Hà Nội

 • Thành viên Công ty TNHH  ở Ba Đình khi thay đổi phải thực hiện việc đăng ký theo trình tự, thủ tục sau:

 • Monday, 04 August 2014, 07:16:23 PM
 •  Thay đổi thành viên do thành viêm mới góp vốn vào công ty:

  Công ty phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Thông báo gồm:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  -  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;

  -  Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;

  -  Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;

  -  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Kèm theo Thông báo là cá văn bản sau:

  • Quyết định bằng văn bản;

  • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

  • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

  • Bản sao quyết định thành lập; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền;

  • Quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của thành viên là cá nhân. Quyết định,

  Biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng phần vốn góp thì Công ty gửi Thông báo với nội dung sau:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

  - Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

  - Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng chuyển nhượng

  • Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty;

  • Bản sao quyết định thành lập,  bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên mới là cá nhân.

  Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi thông báo gồm:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;

  - Thời điểm thừa kế;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Kèm theo thông báo phải có văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thừa kế.

  Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, công ty gửi Thông báo báo gồm:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Kèm theo Thông báo phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

  Việc đăng ký thay đổi thành viên trường hợp tặng cho phần vốn góp thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC