• Thay đổi Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ở Tây Hồ Hà Nội

 • Việc thay đổi Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ở Tây Hồ Hà Nội phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký Doanh nghiệp

 • Wednesday, 06 August 2014, 10:26:23 PM
 • Trong trường hợp Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thì phải thực hiện việc thay đổi theo quy định dưới đây:

  Công ty phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về nội dung thay đổi với những thông tin cụ thể sau:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

  - Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Kèm theo Thông báo phải có:

  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông  trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty; Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

  Quyết định, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC