• Thành viên không góp đủ vốn của Công ty TNHH ở Hoàn Kiếm Hà Nội

 • Thành viên Công ty TNHH không góp đủ vốn như cam kết thì Công ty cũng phải xem xét việc thay đổi thành viên theo trình tự sau:

 • Wednesday, 16 July 2014, 06:48:17 AM
 • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp thì sau thời hạn cam kết lần cuối mà thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết, công ty xử theo các hướng sau:

  • Một trong số các thành viên sẽ nhận đủ số vốn chưa góp;

  • Huy động người khác góp vốn vào công ty;

  • Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ

  Việc thay đổi thành viên Công ty phải được Công ty gửi Thông báo Đến sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội với nội dung:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Kèm theo Thông báo phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC