• Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần

 • Công ty Cổ phần có thể tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP

 • Wednesday, 29 April 2015, 10:05:40 PM
 • Công ty sẽ gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh với nội dung cơ bản sau (Lưu ý Thông báo có mẫu cụ thể):

  -Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của cổ đông sáng

  - Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập đối,

  - Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định tăng; thời điểm và hình thức tăng vốn;

  -  Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Kèm theo thông báo phải có các văn bản, giấy tờ sau:

  • Quyết định bằng văn bản;

  • Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty.

  • Quyết định, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC