• Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần

 •  Cơ cấu công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005

 • Tuesday, 28 July 2015, 12:05:24 AM
 • Theo Điều 95 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần như sau:

  Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

  Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông;

  Hội đồng quản trị;

  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

  Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Cơ cấu tổ chức cụ thể của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp năm 2005.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Add: Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828;               Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn;    Email: luatdoanhgia@gmail.com

  Liên kết: Thành lập doanh nghiệp, Điều lệ công ty

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC