• Bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH ở Thanh Xuân Hà Nội

 • Việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 • Wednesday, 16 July 2014, 07:07:31 AM
 • Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp thì khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty phải gửi Thông báo với nội dung dưới đây đến Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  -Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

  -Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  -Kèm theo Thông báo phải có:

  + Quyết định bằng văn bản;

  + Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty.

  + Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  - Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC