• Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần ở Thanh Xuân Hà Nội

 • Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần ở Thanh Xuân Hà Nội được thực hiện như sau:

 • Wednesday, 29 April 2015, 10:06:35 PM
 • Công ty tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty và bàn về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, các ngành nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền; ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Công ty sẽ gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (Thông báo theo mẫu) với nội dung:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  - Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  - Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC