• Thành lập địa điểm kinh doanh của công ty cổ phần ở Hoàn Kiếm Hà Nội

 • Theo quy định của pháp luật thì Công ty cổ phần được thành lập mấy địa điểm kinh doanh và được thành lập ở đâu? chức năng nhiệm vụ thế nào?

 • Monday, 23 March 2015, 08:55:31 AM
 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì: Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh do đó địa điểm kinh doanh sẽ được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty có trụ sở chính hoặc có chi nhánh. Nơi có văn phòng đại diện sẽ không được thành lập địa điểm kinh doanh vì văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của công ty.

  Địa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định địa điểm kinh doanh đó.

  Trình tự và thủ tục lập địa điểm kinh doanh quy định như sau (Điều 33 NĐ 43):

  Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

  • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm:

  a) Mã số doanh nghiệp;

  b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

  c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

  d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

  đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh, sau đó ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

  Luật Doanh Gia cung cấp dịch vụ trọn gói cho việc thành lập Địa điểm kinh doanh ở Hà Nội

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC