• Tổng giám đốc Công ty cổ phần

 • Tổng giám đốc và Giám đốc Công ty Cổ phần được quy định như thế nào trong Luật Doanh nghiệp năm 2005

 • Tuesday, 26 May 2015, 06:21:41 AM
 • Theo quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Công ty cổ phần được quy định như sau:

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Như vậy, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc phải là thành viên Hội đồng quản trị hoặc nếu không phải là thành viên Hội đồng quản trị thì sẽ đi thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Nếu điều lệ Công ty không quy định thì Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, nếu có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là người đại diện theo pháp luật.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám:

  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

  - Là cá nhân sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là cổ đông, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

  - Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định nêu trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Như vậy, nếu đã là giám đốc, hoặc tổng Giám đốc Công ty cổ phần (kể cả có là người đại diện theo pháp luật hay không) thì vẫn không được làm giám đốc hoặc Tổng Giám đốc bất kỳ một doanh nghiệp nào (công ty cổ phần, công ty TNHH, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp danh) chứ không chỉ giới hạn là Công ty Cổ phần.

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; Như vậy, hiểu thế nào các các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty???

  - Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  - Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  - Tuyển dụng lao động;

  - Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

  4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Như vậy, việc điều hành các công việc hàng ngày của giám đốc, hoặc Tổng Giám đốc được thực hiện dựa vào Luật, ĐIều lệ Công ty, Hợp đồng lao động, Quyết định của Hội đồng quản trị

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Thành lập doanh nghiệp, Pháp luật về đấu giá

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC