• Thành lập chi nhánh công ty

 • Chi nhánh là đơn vi phụ thuộc của Công ty, chi nhánh thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng kinh doanh của Công ty.

 • Monday, 16 March 2015, 09:22:59 PM
 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì: Chi nhánh của doanh nghiệp.

  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  Chi nhánh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh đó.

  5. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

  Trình tự và thủ tục lập chi nhánh được quy định như sau:

  Tùy  vào cơ cấu của Công ty, Cổ tỷ cổ phần, Công ty TNHH… mà thẩm quyền quyết định thành lập chi nhánh lại khác nhau, nhưng cơ bản gồm:

  • Biên bản họp;
  • Quyết định thành lập;
  • Quyết định cử người đại diện chi nhánh;
  • Các thông tin liên quan đến chi nhánh như: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu chi nhánh…

  Luật Doanh Gia cung cấp dịch vụ trọn gói cho việc thành lập chi nhánh ở cùng địa phương hoặc ở các địa phương khác nhau.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC