• Thành lập Văn phòng đại diện công ty

 • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty, Văn phòng đại diện thực hiện chức năng đại diện cho Công ty.

 • Monday, 16 March 2015, 09:22:39 PM
 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì:

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

  Văn phòng đại diện phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định văn phòng đại diện đó.

  5. Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

  Trình tự và thủ tục lập Văn phòng đại diện được quy định như sau:

  Tùy  vào cơ cấu của Công ty, Cổ tỷ cổ phần, Công ty TNHH… mà thẩm quyền quyết định thành lập văn phòng đại diện lại khác nhau, nhưng cơ bản gồm:

  • Biên bản họp;
  • Quyết định thành lập;
  • Quyết định cử người đứng đầu văn phòng đại diện;
  • Các thông tin liên quan đến văn phòng đại diện như: Địa chỉ, các chức năng đại diện, người đứng đầu (Trưởng đại diện)…

  Luật Doanh Gia cung cấp dịch vụ trọn gói cho việc thành lập chi nhánh ở cùng địa phương hoặc ở các địa phương khác nhau.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC