• Khi nào thì doanh nghiệp giải thể

 • Doanh nghiệp được giải thể khi có đủ căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005

 • Thursday, 20 November 2014, 05:54:59 AM
 • Theo quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

  Trường hợp thứ nhất: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn. Đó là trường hợp mà thời hạn hoạt động của doanh nghiệp được ghi trong Điều lệ của Doanh nghiệp nhưng khi hết thời hạn này lại không được ra hạn nên doanh nghiệp sẽ phải giải thể.

  Trường hợp thứ hai: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể:

  - Đối với doanh nghiệp tư nhân là Chủ doanh nghiệp;

  - Đối với công ty Hợp danh là tất cả thành viên hợp danh;

  - Đối với Công ty TNHH 1 thành viên là Chủ sở hữu doanh nghiệp (Có thể là cá nhân nếu do cá nhân là chủ sở hữu và có thể là pháp nhân nếu do pháp nhân đó là chủ sở hữu);

  - Đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên là Hội đồng thành viên;

  - Đối với Công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông công ty.

   Đây là trường hợp giải thể theo ý trí chủ quan của các chủ sở hữu hay hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông của các loại hình công ty trên.

  Trường hợp thứ ba: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục, cụ thể:

  - Không đủ thành viên trong công ty hợp danh;

  - Không đủ 2 thành viên trong công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;

  - Không đủ 3 cổ đông trong công ty cổ phần;

  Việc không đủ các thành viên này phải liên tục trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày không đủ các thành viên thì công ty cũng phải giải thể nếu không lựa chọn việc chuyển đổi hình thức cho phù hợp như từ Công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên hoặc từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH.

  Trường hợp thứ tư: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp này là Doan nghiệp có những vi phạm pháp luật mà bị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đăng ký kinh doanh nên bắt buộc phải giải thể.

  Trong cả 4 trường hợp nêu trên doanh nghiệp muốn giải thể cũng phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, quy định này nhằm hạn chế việc doanh nghiệp không có khả năng thanh toán hoặc chủ doanh nghiệp không góp vốn đủ, đúng hạn nhưng lại muốn giải thể để trốn tránh trách nhiệm.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết:  Bảo hộ nhãn hiệu, tư vấn đầu tư

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC