• Bán và chào bán cổ phần

 • Việc bán cổ phần và Chào bán cổ phần được quy định trong Luật Doanh nghiệp như sau:

 • Friday, 19 June 2015, 07:27:06 PM
 • Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

  Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

  - Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

  - Chào bán ra công chúng;

  - Chào bán cổ phần riêng lẻ.

  Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

  Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần.

  Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất,

   Những trường hợp dưới đây thì được phép bán thấp hơn giá thị trường hoặc giá ghi trong sổ sách của Công ty:

  - Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

  - Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

  - Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. (Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác);

  - Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Đấu giá tài sản, thành lập doanh nghiệp

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC