• Sổ đăng ký thành viên là gì?

 • Sổ đăng ký thành viên và nội dung cơ bản của sổ đăng ký thành viên theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

 • Friday, 20 April 2018, 11:54:55 AM
 • Thành lập công ty nhanh nhất; Bảo đảm pháp lý cho công ty; Thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

  Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tên, mã số doanh nghiệp,

  - Địa chỉ trụ sở chính của công ty;

  - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân;

  - Tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

  - Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

  - Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

  - Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

  Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC