• Giám đốc Công ty cổ phần có quyền gì

 • Giám đốc Công ty cổ phần có những quyền gì trong hoạt động

 • Saturday, 24 March 2018, 10:28:54 PM
 • Để có cơ sở cho hoạt động của giám đốc công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp quy định các quyền cụ thể của Giám đốc như sau (khoản 3 Điều 65 Luật Doanh nghiệp):

  - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; Đây chính là việc điều hành hàng ngày trên cơ sở triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị mà không phải lúc nào cũng xin ý kiến của Hội đồng quản trị;

  - Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

  - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty; Việc quyết định như thế nào là thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Giám đốc từ hoạt động hàng ngày sẽ kiên nghị các phương án cho Hội đồng quản trị quyết định sao cho phù hợp với việc điều hành và hiệu quả trong hoạt động;

  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể các chức danh của Hội đồng quản trị gồm:

  Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định

  - Tuyển dụng lao động;

  - Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

  Ngoài các quyền nêu trên, giám đốc có thể có các quyền và nghĩa vụ cụ thể khác theo quy định nội bộ của Công ty.

  Các bài viết liên quan: Thành lập doanh nghiệp nhanh nhất; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Soạn thảo hợp đồng giao dịch và quy chế.

  Các bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc có nhu cầu tư vấn thêm hay sử dụng các dịch vụ, vui lòng liên hệ www.luatdoanhgia.vn hoặc gửi vào hòm thư Email: luatdoanhgia@gmail.com

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC