• Doanh nghiệp phải lưu giữ những gì

 • Theo quy định tại Điều 11 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Doanh nghiệp phải lưu giữ những giấy tờ sau:

 • Saturday, 21 April 2018, 11:40:30 AM
 • Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

  - Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;

  - Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác;

  - Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

  - Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

  - Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;

  - Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;

  - Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

  Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Như vậy, không thấy liệt kê là doanh nghiệp phải lưu giữ con dấu.

  Các dịnh vụ pháp lý liên quan: Thành lập Hộ kinh doanh ở Hà Nội; Nhập hộ khẩu về Hà Nội; Cần thuê luật sư bào chữa.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC