• Nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc công ty cổ phần

 • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Giám đốc có nhiệm vụ quyền hạn sau:

 • Monday, 22 December 2014, 11:26:54 PM
 • 1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị. Như vậy cũng cần phân biệt các công việc kinh doanh hàng ngày của công ty là những công việc như thế nào? Có phương pháp loại trừ những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ra.

  2. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

  3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

  5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  6. Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

  7. Tuyển dụng lao động;

  8. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  9. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Do đó giám đốc vẫn còn có các quyền hạn khác nếu điều lệ công ty, Quyết định của Hội đồng quả trị công ty quy định.

  Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết:  Bảo hộ nhãn hiệu, thành lập hộ kinh doanh

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC