• Hợp đồng hợp tác mở công ty

 • Trước khi được cấp phép đăng ký kinh doanh phần lớn các cổ đông, thành viên sáng lập công ty nên ký kết hợp đồng hợp tác với nhau về việc mở công ty hoạt động.

 • Monday, 16 March 2015, 09:29:22 PM
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 tại Điều 14 thì:

  Các thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập công ty nên lập và ký kết Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh, cụ thể:

  “Điều 14. Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh”

  1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.

  2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.

  3. Trường hợp doanh nghiệp không được thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm tài sản về việc thực hiện hợp đồng đó.

  Tùy thuộc vào từng loại hình Công ty khác nhau, có thể là Công ty cổ phần, Công ty TNHH mà các thành viên hay các cổ đông Dự thảo hợp đồng cho phù hợp, nội dung chính và cơ bản của Hợp đồng sẽ bao gồm:

  • Tên loại hợp đồng;

  • Chủ thể ký kết hợp đồng;

  • Mục đích thành lập Doanh nghiệp và dự thảo các vấn đề về Doanh nghiệp như: Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn, người đại diện theo pháp luật….

  • Thời hạn thực hiện việc thành lập Doanh nghiệp;

  • Tổng số vốn, vốn góp của từng thành viên, thời hạn góp vốn, tài sản góp vốn…

  • Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành công ty;

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong công ty sau này..;

  • Mô hình hoạt động và kế hoạch phát triển chủ yếu;

  • Việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty;

  • Việc huy động vốn, vay vốn…

  • Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên tham gia hợp đồng;

  • Phân chia lợi nhuận và rủi ro…;

  • Xử lý trường hợp thành viên, cổ đông vi phạm..

  • Việc rút vốn khỏi công ty..

  • Cơ chế giải quyết tranh chấp, thủ tục và trình tự giải quyết tranh chấp…

  • Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ sau khi công ty được thành lập…

  • Các quyền và nghĩa vụ khác…

  Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư của Luật Doanh Gia để được tư vấn và thực hiện dịch vụ soạn thảo, ký kết trọn gói loại Hợp đồng này.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Add: Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828;               Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn;    Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC