• Án phí dân sự mới

 • Án phí dân sự mới được quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14

 • Friday, 05 January 2018, 12:43:30 PM
 • Án phí dân sự sẽ gồm án phí dân sự trong vụ án không có giá ngạch và vụ án dân sự có giá ngạch.

  Đối với vụ án không có giá ngạch, mức án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đông và nếu có kháng cáo thì mức án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng.

  Đối với vụ án tranh chấp dân sự, có giá ngạch có nghĩa là có tranh chấp với nhau về tài sản và xác định giá trị tài sản thì án phí được áp dụng như sau:

  Mức 1: Nếu giá trị tranh chấp từ 6.000.000 đồng ( 6 triệu) thì mức án phí là 300.000 đồng;

  Mức 2: Giá trị tranh chấp từ 6.000.000 đồng (6 triệu ) đến 400.000.000 đồng (400 triệu) thì mức án phí là 5% giá trị tài sản tranh chấp;

  Mức 3: Giá trị tranh chấp từ 400.000.000 đồng (400 triệu) đến 800.000.000 đồng (800 triệu) thì mức án phí là 20.000.000 đồng (20 triệu) + 4% phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu đồng nhưng đến dưới mức 800 triệu đồng;

  Mức 4: Giá trị tranh chấp từ 800.000.000 đồng (800 triệu) đến 2.000.000.000 đồng (2 tỷ) thì mức án phí là 36.000.000 đồng (36 triệu) + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800 triệu đồng nhưng đến dưới mức 2 tỷ đồng;

  Mức 5: Giá trị tranh chấp từ 2.000.000.000 đồng (2 tỷ ) đến 4.000.000.000 đồng (4 tỷ) thì mức án phí là 72.000.000 đồng (72 triệu) + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2 tỷ đồng nhưng đến dưới mức 4 tỷ đồng;

  Mức 6: Giá trị tranh chấp từ trên 4.000.000.000 đồng (4 tỷ) thì mức án phí là 112.000.000 đồng (112 triệu) +0,1% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 4 tỷ đồng.

  Án phí dân sự nộp nghi người khởi kiện được tòa án chấp nhận đơn khởi kiện hoặc người có yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập được tòa án chấp nhận. Mức nộp tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết.

  Căn cứ để xác định giá trị tài sản tranh chấp được ưu tiên áp dụng theo thứ tự từ điểm 1 đến điểm 5 như sau:

  1 Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

  2 Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp;

  3 Giá trên tài liệu gửi kèm hồ sơ giải quyết vụ án;

  4 Giá thị trường tại thời điểm và địa điểm xác định giá tài sản;

  5 Trường hợp không thể căn cứ vào các điểm 1,2,3,4 để xác định giá trị tài sản tranh chấp thì Tòa án gửi văn bản đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp có ý kiến về việc xác định giá tài sản. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính phải có ý kiến trả lời về việc xác định giá trị tài sản. Hết thời hạn này mà Tòa án không nhận được văn bản trả lời của cơ quan tài chính cùng cấp thì Tòa án ấn định mức tạm ứng án phí.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn    

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC