• Giá trị pháp lý của Di chúc không được công chứng

 • Di chúc bằng miệng, bằng văn bản không có người làm chứng, bằng văn bản có người làm chứng, bằng văn bản có công chứng và bằng văn bản có chứng thực đều có giá trị như nhau:

 • Friday, 20 March 2015, 06:02:54 AM
 • Theo quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự thì Di chúc lập thành văn bản bao gồm:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

  • Di chúc bằng văn bản có công chứng;

  • Di chúc bằng văn bàn có chứng thực.

  Như vậy có thể thấy rằng: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng cũng có giá trị như Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng và Di chúc bằng văn bản có người làm chứng vẫn có giá trị như Di chúc được Công chứng và Di chúc được chứng thực hợp pháp, tuy nhiên khi lập Di chúc bằng văn bản thì phải chú ý những điểm sau:

  Điều 653 Bộ luật Dân sự quy định về nội dung của di chúc bằng văn bản:

  Di chúc phải ghi rõ: Ngày, tháng, năm lập Di chúc, Họ, tên, nơi cư trú của người lập di chúc, họ tên người được nhận di sản, di sản để lại, nơi có di sản…

  Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

  Tại Điều 655 Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

  Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc;

  Nội dung phải đúng quy định tại Điều 653 của Bộ luật Dân sự.

  Như vậy, các bác hoàn toàn có quyền lập di chúc bằng văn bản do tự tay mình viết theo các nội dung văn bản pháp luật nêu trên.

  Tại Điều 656 Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

  Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

  Việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều 653 và Điều 654 của Bộ luật này.

  Điều 654. Người làm chứng cho việc lập di chúc

  Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

  2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

  3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

  Như vậy, Di chúc có thể khác nhau về mặt hình thức như:

  - Bằng Miệng;

  - Bằng văn bản không có người làm chứng;

  - Bằng văn bản có người làm chứng;

  - Bằng văn bản có công chứng;

  - Bằng văn bản có chứng thực

  Nhưng tất cả đều phải đáp ứng các điều kiện là Di chúc hợp pháp theo quy định dưới đây:

  Điều 652. Di chúc hợp pháp

  1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

  b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC