• Di chúc

 • Cách lập Di chúc hợp pháp

 • Sunday, 26 July 2015, 05:48:23 AM
 • Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì Di chúc phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Người lập di chúc là người đã thành niên trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

  2. Di chúc miệng là trong trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc do nguyên nhân khác mà không có thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

  3. Di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

  4. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

  a)  Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa đối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

  b)  Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.;

  5. Di chúc phải thể hiện được các nội dung sau:

  a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

  b) Họ, tên và nơi cú trú của người lập di chúc;

  c)  Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

  d)  Di sản để lại và nơi có di sản;

  e)  Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

  6. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

  Liên kết: Hồ sơ thành lập công ty, thủ tục thành lập công ty

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH DA

  Add: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội;

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997;

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC